Còn nhớ trong tháng 11 năm 2010, Google đã bắt đầu hiển thị lên đầu kết quả tìm kiếm của mình số điện thoại khẩn cấp đến các trung tâm kiểm soát chất độc, tự tử và các trung tâm giải quyết các trường hợp khẩn cấp chung tại 14 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên để người dùng nhanh chống liên hệ hơn nửa thì mới đây đã bổ sung thêm 1 tính năng cho việc hiển thị này.

Theo đó 1 kết quả sẽ hiển thị ra tương tự chứa số điện thoại của các trung tâm khẩn cấp mà người dùng đang tìm và người dùng có thể thực hiện cuộc gọi ngay khi click vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu bạn đang tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại mà thôi.

Tham khảo: Google Mobile Blog


Chủ đề tương tự: