Sau khi việc tháo bỏ hàng loạt ứng dụng độc hại cho người dùng những thiết bị Android thì Google đã công bố những biện pháp mới nhằm tăng tính an toàn cho người dùng. Những biện pháp này cũng bao gồm việc tự động tháo bỏ ứng dụng mà người dùng đã cài đặt nếu nó không an toàn cho thiết bị.

Những điểm chính mà Google đưa ra:

  • Google sẽ tháo bỏ những ứng dụng độc hại khỏi Android Market, đóng tài khoản của nhà phát triển ứng dụng này và khởi kiện nhà phát triển ứng dụng nếu ứng dụng gây uy hại lớn cho người dùng.
  • Google sẽ trang bị thêm khả năng tự động tháo bỏ những ứng dụng độc hại ra khỏi máy của người dùng. Những ứng dụng bị tháo bỏ đã được nhóm an ninh của Android kiểm tra trước.
  • Google cho ra mắt ứng dụng Android Market Security giúp người dùng kiểm tra và tháo bỏ cũng như hạn chế những tác hại mà chương trình độc hại gây ra. Nếu bạn nghi máy của mình bị nhiễm mã độc thì hãy gửi email đến nhóm hỗ trợ android-market-support@google.com và trong vòng 72 giờ bạn sẽ nhận cảnh chú ý rằng ứng dụng "Android Market Security Tool March 2011" đã cài vào máy bạn. Mõi khi ứng dụng bị loại bỏ khỏi máy thì người dùng sẽ nhận được tin thông báo. Trong vòng 24 giờ ứng dụng sẽ hoàn thành công việc và bạn sẽ nhận được email trả lời từ Google.
  • Google cũng bổ sung những biện phát giúp ngăn chặn việc phán tán những ứng dụng mã độc cho những ứng dụng trên Android Market. Hãng cũng sẽ hợp tác với đối tác để sửa chửa các vấn đề bảo mật tìm ẩn.

Tham khảo: Google Mobile Blog


Chủ đề tương tự: