Mặt dù Paypal và Google vẫn chưa đi đến thống nhất cho việc bán hàng trực tiếp trên kho ứng dụng Android Market nhưng Paypal có cách khác dành cho những nhà phát triển ứng dụng Android. Paypal đã thông báo chính thức chương trình dành cho những nhà ứng dụng tích hợp việc thanh toán của hãng vào ứng dụng Android với tổng cộng giải thưởng lên đến $50.000.

Chỉ có 3 giải thưởng dành cho 3 ứng dụng xuất sắc nhất được Paypal lựa ra dựa trên những thanh toán qua cổng Paypal tích hợp của họ. Người dùng giải nhất sẽ lĩnh $25.000, giải nhì là $15.000 và giải ba là $10.000. Cả 3 ứng dụng này cũng sẽ được bộ phận PR của Paypal hỗ trợ trong việc tiếp thị và mở rộng ứng dụng.

Các hạn mức thời gian của chương trình:

  • 14 Tháng 5 - Hạn chót nộp đơn xin phê duyệt.
  • 03 tháng 6 - Thời hạn thực hiện thay đổi.
  • Ngày 07 tháng 6 - Ứng dụng đăng lên Android Marketplace.
  • 29 Tháng Sáu - người đoạt giải được công bố.

Tham khảo: Paypal


Chủ đề tương tự: