Như chúng tôi đã đưa tin, Google đã tiến hành đặt bức tượng đại diện cho hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb tại tòa nhà số Building 44 Mountain View. Hôm nay, trang blog Google Mobile đã đăng tải đoạn video quay lại buổi lễ đặt bức tượng này. Bức tượng nằm trong sau cùng so với những bức tượng khác và gần nhất với bánh gừng gingerbread và Froyo.Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: