Google đã thêm 3 danh mục mới vào danh sách bán hàng trên kho ứng dụng Android Market. Cụ thể hãng đã thêm vào những đường dẫn để kết nối đến việc bán sách, nhạc và phim thông qua kho ứng dụng này dành cho những khách hàng sử dụng thiết bị cài hệ điều hành Android.

Mặt dù các địa chỉ URL đã bắt đầu hoạt động nhưng việc này vẫn chưa được Google chính thức công bố. Trước đây chúng ta cũng nghe nói về dịch vụ Google Music mà hãng tìm kiếm này chuẩn bị triển khai trên hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb. Có thể hãng sẽ cùng lúc giới thiệu dịch vụ bán nhạc và phim sớm thời gian tới.

Những địa chỉ URL mới:


Chủ đề tương tự: