Bắt đầu từ ngày hôm nay những chiếc điện thoại Nexus S và Nexus One của Google đã bắt đầu được nâng cấp hệ điều hành Android 2.3.3. Trong bản nâng cấp này, Google đã quyết định cấm cửa không cho quyền ưu tiên đồng bộ hóa dữ liệu danh bạ với thiết bị thông qua ứng dụng Facebook. Điều này có nghĩa là thông tin danh bạ của bạn trên Facebook sẽ không còn xuất hiện trong máy nửa cho dù nó đã xuất hiện trước đây. Ích nhất thời điểm này chiếc điện thoại Nexus S đã bắt đầu có hiệu lực.

Đại diện Google cho biết, hãng đang thiết lập lại các quy tắc của công ty trong việc cho phép những hãng phát triển có thể đưa ra những ứng dụng trong giới hạn cho phép, đặc biệt là những ứng dụng sử dụng bộ API địa chỉ của Android. Do ban đầu Facebook được cấp phép 1 ngoại lệ việc lưu dữ danh bạ và đồng bộ hóa chúng qua nền tảng đấm mây riêng của hãng này.

Việc đưa ra giới hạn này cũng giới cho người dùng hạn chế việc chia sẽ danh bạ của mình trên Facebook và đảm bảo sự riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên, việc làm này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến 1 số khách hàng trong thời gian tới. Google cho biết việc đồng bộ với đặc quyền riêng của Facebook đã bị thu hồi trên chiếc điện thoại Nexus S và những thiết bị trong tương lai.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: