Trước 1 ngày so với chiếc tablet sử dụng hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb của Motorola là Xoom được bán chính thức, Google đã phát hành phiên bản SDK của hệ điều hành này. Đây không phải là phiên bản Preview nhưng những ngày trước đó mà là phiên bản chính thức.

Bộ SDK này chính thức được mang cấp API 11 và được phát hàng cùng bộ SDK Tools r10 và ADT Plugin cho Eclipse 10.0.0. Phiên bản SDK thì dường như không thay đổi nhiều so với phiên bản preview trước đây nhưng bộ ADT Plugin mới hỗ trợ việc lập trình giao diện tốt hơn, trong khi SDK Tools thì hỗ trợ Renderscript cho phép biên dịch file .rs trong ngôn ngữ lập trình Java.

Tham khảo: Android Developers


Chủ đề tương tự: