Sau đây sẽ là video mở hộp nhân vật chính Sony Xperia X Performance, sản phẩm mới được ra mắt trong Series X của Sony.


Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: