Bạn đã từng thử rất nhiều cách chống nóng cho điện thoại chưa? Những cách đó liệu có hiệu quả không? Hãy đưa ra những biện pháp chống nóng hiệu quả mà bạn đã từng sử dụng nào :D
VIa Maxmobile


Chủ đề tương tự: