<span style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 20.5333px;">

Năm 2015 Zenfone 2
đã làm cả thế giới kinh ngạc khi trình làm mẫu điện thoại có ram 4GB đầu tiên trên thế giới và hiệu năng của zenfone 2 cũng đã được khẳng định bằng những bài test. Vậy với giá tương đương với zenfone 2 hiện tại thì zenfone 3 phiên bản cơ bản nhất có làm ta cân nhắc để năng cấp nên không ? Hãy cùng tìm câu trả lời ngay trong video trên đây.

Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: