<span style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 20.5333px;">

Chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng màn bước ra ánh sáng của
Zenfone 3... Và trong video này, mình sẽ cùng các bạn tổng hợp lại những thông tin và cái nhìn khái quát nhất về Zenfone 3 trước khi nó ra mắt.

Via Maxmobile


Chủ đề tương tự: