Trong bản đánh giá tình hình các phiên bản của hệ điều hành Android đầu tháng 2/2011 cho thấy, tổng cộng thị phần của hệ điều hành phiên bản 2.x đã chiếm đến 89,9% và có xu hướng tăng mạnh những phiên bản mới. Đánh chú ý là hệ điều hành Android 2.3 đã tăng gấp đôi so với tháng trước chiếm 0,8% thị phần.

Cả 2 phiên bản Android 1.5 và 1.6 điều có mức giảm nhẹ lần lượt chỉ còn 3,9% và 6,3% so với tháng trước thì tỉ lệ này là 4,7% và 7,9%. Riêng hệ điều hành Android 2.1 cũng có mức giảm mạnh đã mất đi 3,8% thị phần của mình từ 35,2% đã giảm xuống chỉ còn 31,4%.

Trong khi đó thì phiên bản Android 2.2 Froyo tiếp tục những tháng tăng mạnh liên tiếp thị phần nửa từ 51,8% lên 57,6%. Có thể nói, Froyo đã chiếm hầu hết thị phần các phiên bản giảm của tháng này.

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: