Nhóm phát triển ứng dụng VideoLAN đang làm việc hết mình để mang lại ứng dụng VLC xem video dành cho những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Ngày hôm qua nhóm này đã công bố hình ảnh phiên bản thử nghiệm mới đang chạy trên chiếc điện thoại Nexus One.

Tuy nhiên, do chương trình chưa hoàn thiện nên ứng dụng này mới chỉ chạy tốt trên Android emulator, Nexus One, Nexus S và HTC Desire. Khi phiên bản được hoàn thành chính thức sẽ hiểu chỉnh giao diện để có thể hoạt động trên nhiều dòng điện thoại.

Trích VideoLAN: "Chương trình VLC Media Player dành cho hệ điều hành Android đang làm việc khá tốt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa sẵn sàng cho 1 phiên bản chính thức cho đến vài tháng nửa bởi vì chúng tôi muốn mang đến 1 thứ gì đó ổn định và đẹp để sử dụng. Hãy kiên nhẫn, chúng tôi đang làm với nó thậm chí nếu công việc này chiếm luôn cả thời gian nghĩ của chúng tôi."

Tham khảo: Ivoire Blog


Chủ đề tương tự: