Một tin quan trọng trong ngày hôm nay đó là việc hãng Google tiến hành cải tổ công ty với việc thành lập công ty mẹ và nhiều công ty con trực thuộc. Theo đó, Alphabet sẽ là công ty mẹ quản lý tất cả với sự quản lý bởi CEO Larry CEO và chủ tịch Sergey Brin. Công ty này sẽ thay thế Google Inc. và tập trung tất cả các cổ phiếu về công ty này. Google sẽ trở thành công ty con của Alphabet, bên cạnh các công ty khác như Life Sciences, Calico, X lab, Ventures, Capital và Wing. Sundar Pichai người Ấn Độ sẽ lên tiếp quản vị trí CEO của Google thay cho đồng sáng lập công ty Larry. Hiện tại chưa có thông tin gì về mảng Android và Chrome của Google sau khi có sự thay đổi này.

Tham khảo: GoogleChủ đề tương tự: