Với 2 chiếc kính Gear VR dành cho Note 4, S6 và S6 Edge thì có thể nói, hãng Samsung đang có những chiếc kính thực tế ảo tốt nhất dành cho di động tại thời điểm này. Nhưng đây là sự hợp tác cùng với hãng Oculus. Trong một động thái dường như để tránh bị động phụ thuộc quá nhiều vào công ty con của Facebook này, hãng Samsung đã đổ tiền đầu tư vào một công ty phát triển kính thực tế ảo khác là Fove. Đây là một công ty khởi nghiệp với một chiếc kính thực tế ảo đang được phát triển có cùng tên và được đóng góp đến gần $500.000 USD trên Kickstarter. Hãng Samsung nhận định những chiếc kính thực tế ảo sẽ phát triển nhanh nên có sự quan tâm rất đặc biệt cho loại thiết bị này.

Tham khảo: Engadget


Chủ đề tương tự: