Nhà mạng U.S. Cellular hôm nay đã tiết lộ kế hoạch nâng cấp hệ điều hành Android 2.2 Froyo cho những chiếc điện thoại Android của mình. Theo kế hoạch được công bố trên blog facebook của mình, U.S. Cellular sẽ tiến hành nâng cấp tổng cộng cho 4 chiếc điện thoại với chiếc nhanh nhất là vào cuối tháng này và chậm nhất là chiếc vào cuối năm.

Những chiếc điện thoại được nâng cấp:

  • Samsung Acclaim: cuối năm 2011.
  • HTC Desire: cuối tháng 1/2011.
  • Samsung Mesmerize (Galaxy S): tháng 3/2011.
  • LG Apex: tháng 3/2011.

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: