Trong hệ điều hành Android M mà Google vừa giới thiệu thì hệ thống quyền ứng dụng đã thay đổi theo hướng rỏ ràng hơn. Theo đó, người dùng sẽ không cần phải đọc 1 danh sách các quyền của ứng dụng khi cài đặt nữa mà thay vào đó thì sẽ có một thông báo hiện lên yêu cầu chấp nhận khi ứng dụng sử dụng các quyền nào đó. Ví dụ như khi một ứng dụng cần truy cập vào microphone thì sẽ có một thông báo hiện lên yêu cầu cho phép hay không? Cách làm này khá giống iOS nhưng mang lại cho người dùng sự yên tâm rỏ ràng hơn.Tham khảo: Droid-Life
Chủ đề tương tự: