Hiện tại thì Google Now vẫn đang giới hạn khả năng truy cập bởi bên thứ 3 nhưng theo Aparna Chennapragada (giám đốc quản lý sản phẩm Google Now) thì bộ Open API mới sẽ phá bỏ giới hạn này. Điều này sẽ cho phép những nhà phát triển ứng dụng Android có thể làm việc để hỗ trợ Google Now như việc cho phép lấy thông tin từ ứng dụng và hiển thị lên. Tuy nhiên, Google cũng sẽ quản lý để đảm bảo các dịch vụ hiển thị đúng thông tin cần thiết cho người dùng. Nhiều khả năng thì trong sự kiện Google I/O sắp tới sẽ chính thức thông báo thông tin này.

Tham khảo: The Next Web


Chủ đề tương tự: