Một phiên bản Android Market mới đã được Google nâng cấp chính thức từ hôm nay. Điểm mới của phiên bản này là đã hỗ trợ người dùng lọc các ứng dụng theo độ tuổi mà Google đã thông báo trước đây. Với tính năng mới này người dùng sẽ dễ dàng tìm kiếm ứng dụng phù hợp hơn.

Để bắt đầu bật tính năng này lên, người dùng cần nhấn vào Menu/Settings. Trong phần Content filtering sẽ có 4 phần cho người dùng lựa chọn để lọc các ứng dụng bao gồm:

  • No filtering: không tiến hành lọc ứng dụng.
  • Teenage (age 13+): ứng dụng chỉ phù hợp với lức tuổi teen, trẻ mới lớn.
  • PG (age 8+): ứng dụng chỉ phù hợp dành cho trẻ em từ 8 đến 13 tuổi.
  • Safe for all ages: ứng dụng được lọc an toàn dành cho mọi lứa tuổi.

Tham khảo: Google & Eurodroid


Chủ đề tương tự: