Một trong những tính năng quan trọng nhất của hệ điều hành Android 2.3 là hỗ trợ khả năng gọi điện Internet calling. Điều này có nghĩa rằng người dùng có khả năng thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thông qua mạng 3G, 4G hay Wifi. Nó hoạt động cũng giống như những gì mà Skype và Gtalk đang làm việc trên máy tính và sẽ sớm hỗ trợ cho ứng dụng Android Gtalk.

Để cài đặt được tính năng này thì người dùng cần đăng ký và cài đặt tài khoản bên thứ 3 VoIP (Voice over IP). Một vài những chỉ dẫn đơn giản với tài khoản miễn phí từ sipgate người dùng có thể dễ dàng cài đặt tính năng này. Cách đăng ký !Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: