Google đã cập nhật phiên bản nâng cấp cho ứng dụng Hangouts Dialer trên PlayStore mang đến khả năng gọi điện trực tiếp như một ứng dụng độc lập. Giờ đây thì người dùng đã có thể chọn Hangouts Dialer trở thành ứng dụng gọi điện mặc định thay cho ứng dụng gọi điện từ nhà sản xuất thiết bị, cho phép thực hiện cuộc gọi từ các số điện thoại hiển thị trong những ứng dụng khác, hỗ trợ thêm danh bạ từ lịch sử cuộc gọi... Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, trực quan giống phong cách của Hangouts.

Tham khảo: Play Link


Chủ đề tương tự: