Mặt dù đã giới thiệu từ lâu và bán đại trà cho người dùng tại Mỹ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy, Google sắp thương mại hóa chính thức chiếc kính Google Glass. Tuy nhiên mới đây theo WSJ, Google sẽ bắt tay với Intel để trang bị bộ xử lý của hãng này vào phiên bản Google Glass kế tiếp. Hãng Intel cũng có kế hoạch thúc đẩy việc sử dụng Glass trong môi trường bệnh viện và doanh nghiệp để tạo ra môi trường làm việc mới. Hiện không rỏ với phần cứng với thì người dùng có được lợi ích gì không? có thể khả năng là giá sẽ giảm so với mức giá cắt cổ $1500 USD hiện nay.

Tham khảo: WSJ


Chủ đề tương tự: