Hướng Dẫn Tạo Và Sử Dụng SD Card


Cách tạo SD khi giả lập android

Bước 1:
Đầu tiên bạn phải tạo ra một file hình ảnh SD Card (chức năng tương tự như file iso của ổ đĩa CD) trong thư mục sdk.

Vào Command line (Run->cmd), chuyển đến thư mục tools trong sdk và gõ vào dòng lệnh sau:

mksdcard [dung lượng] [Tên file]

Ví dụ:
D:\Program Install\Program for WORK\adt-bundle-windows-x86\sdk\tools>mksdcard 64
M sdcard.img

Sau khi chạy lệnh, vào thư mục sdk->tools. Sẽ có file sdcard.img mới được tạo ra.Bước 2:
Chọn SD Card cho máy ảo androidSử dụng SD card  • Chạy máy ảo.
  • Vào DDMS.Chủ đề tương tự: