Ứng dụng Google Keep tiếp tục nhận một bản nâng cấp mới vào ngày hôm nay với việc cho phép người chia sẽ những ghi chú hay check list của mình. Cơ chế chia sẽ này cũng giống như những gì chúng ta đã thấy trên Google Drive, người dùng được lựa chọn những ai được chia sẽ và người chia sẽ cũng có khả năng thay đổi nội dung những ghi chú đó. Nhìn chung cơ chế này khá thú vị, thử nghĩ nếu bạn đang đi siêu thị và người thân ở nhà cũng có thể cập nhật danh sách những món đồ cần mua theo thời gian thực. Tất nhiên, ứng dụng hoàn toàn miễn phí tải từ PlayStore.

Link: Play Link | Download Link (.apk)

Tham khảo: Google


Chủ đề tương tự: