Tiếp theo Samsung, Google mới đây cũng cấp phép cho hãng điện tử LG sử dụng kho bằng sáng chế của mình trên những thiết bị chạy hệ điều hành Android. Theo thông báo từ hãng LG thì đây là thoả thuận chéo, tức là Google cũng có quyền sử dụng những bằng sáng chế của LG, cả những bằng sáng chế đã được cấp phép lẫn trong tương lai. Thời gian thực thi thoả thuận này kéo dài đến 10 năm tới, giúp cho 2 hãng tránh khả năng gặp phải những vụ kiện tụng tranh chấp. Giới phân tích cũng nhận định, Google cung cấp thoả thuận này để tránh việc hãng LG sử dụng hệ điều hành khác như Windows Phone, WebOS... trên những thiết bị mới thay cho chiến lược Android hiện nay. Tuy nhiên không giống như hãng Samsung đã đủ lông đủ cánh, hãng LG chưa cần vội vàng và chưa có khả năng lớn để thay những ứng dụng và dịch vụ của Google bằng cái riêng của mình trong tương lai gần.

Tham khảo: LG


Chủ đề tương tự: