Sau thời gian thử nghiệm, cuối cùng Google cũng mở cửa website App Inventor để cho tất cả người dùng có thể vào đây tạo ứng dụng cho Android. App Inventor là ứng dụng chạy trên nền web cho phép người dùng là bất cứ ai từ giáo viên, học sinh, lập trình viên hay cả trẻ em cũng có thể vào và dễ dàng tạo ra những ứng dụng đơn giản cho chiếc điện thoại Android của mình. Để có được tấm vé đăng nhập App Inventor bạn cần phải có tài khoản Gmail, máy tính sử dụng hệ điều hành Mac hay Windows và điện thoại Android để test ứng dụng.

Trong website App Inventor, Google đã có hướng dẫn cách để người dùng tạo ra ứng dụng cho chiếc điện thoại Android của mình 1 cách đơn giản và cả những ứng dụng phức tạp khác.

1 số hướng dẫn bằng hình ảnh:


Link đăng ký: http://appinventor.googlelabs.com/Tham khảo: Google BlogChủ đề tương tự: