Google đã bắt đầu công bố phiên bản 2.6.35 Linux kernel của chiếc điện thoại Google Nexus S đang sử dụng hệ điều hành Android 2.3. Điều này sẽ giúp cho những nhà phát triển ROM dễ dàng phát triển những bản ROM hệ điều hành Android 2.3 cho Nexus S và những dòng điện thoại khác. Hiện nay cũng đã có nhiều bản ROM Android 2.3 dành cho nhiều dòng điện thoại của HTC xuất hiện nhưng chúng được phát triển từ bộ SDK nên không ổn định và thường bị nhiều lỗi.

Link tải source: android.git.kernel.org Git - kernel/samsung.git/summary


Chủ đề tương tự: