Việc nâng cấp phiên bản mới của kho ứng dụng Android Market đã không còn là bí mật nhưng hôm nay những nhà phát triển ứng dụng Android đã nhận được thư thông báo những chính sách mới do Google đặt ra được áp dụng trong thời gian tới. Đáng chú ý trong thông báo này là những hướng dẫn về kích thước ứng dụng để phù hợp với cả tablet và điện thoại.

Trích Google: "Xin chào, trong 1 vài ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp ứng dụng Android Market mới dành cho những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android 1.6 trở lên. Chúng tôi gửi đến bạn 1 vài chú ý về 1 vài sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn: "

  • Trang chi tiết giới thiệu ứng dụng đã được tinh chỉnh để hiển thị hình ảnh "Promotional Graphic" của ứng dụng. Vì vậy nếu bạn chưa cập nhật, hãy tiến hành thêm những hình ảnh này cho ứng dụng của mình.
  • Người dùng sẽ bị lọc dựa vào những đánh giá về độ tuổi sử dụng của ứng dụng. Vì vậy nếu bạn chưa thêm 1 đánh giá nào cho ứng dụng của mình thì hãy thêm nó trước ngày 15/12. Các ứng dụng và game chưa được thêm đánh giá sẽ chỉ hiển thị dành cho người lớn "Mature".
  • Người dùng có thể trả lại ứng dụng đã mua trong vòng 15 phút đầu tiên, sau khi đã hoàn tất việc mua ứng dụng.
  • Chúng tôi sẽ nhận những ứng dụng có kích thướt đến 50MB thay cho chỉ 25MB như hiện nay.
  • Android Market bây giờ đã hỗ trợ việc lọc các ứng dụng dựa trên kích cở màn hình, độ phân giải, mật độ cũng như định dạng GL. Vì vậy người dùng đã có thể thêm vào file cấu hình manifest của ứng dụng các thông số <compatible-screens> và <uses-gl-texture> để cho biết ứng dụng của mình sẽ hỗ trợ cho những thiết bị nào.
  • Nếu ứng dụng của bạn là Widget và Live Wallpaper thì Android Market sẽ tự động chuyển sang danh mục khác đã được thêm vào.

Tham khảo: Android Market Team


Chủ đề tương tự: