Kể từ khi Mozilla phát triển trình duyệt web Firefox Mobile mang tên Fennec dành cho hệ điều hành Android thì người dùng phải tải riêng thông qua kênh cho họ. Tuy nhiên điều này sớm sẽ thay đổi với những ghi nhận từ Matt Brubeck (kỷ sư của Firefox) cho biết, thời gian để chờ phiên bản Beta mới sẽ sớm để trong tháng 12 này và người dùng có thể tải nó trên Android Market.

Trích Matt: "Nếu được, bạn có thể sử dụng công cụ adb của Android để cài trình duyệt web Firefox cho chiếc điện thoại của bạn hoặc có thể chờ phiên bản beta mới nhất sẽ xuất hiện trên Android Market vào cuối tháng này".

Tham khảo: Droid-life


Chủ đề tương tự: