Còn nhớ khi Google công bố hệ điều hành Android 2.2 thì họ chỉ mới hỗ trợ 26 ngôn ngữ trên thế giới nhưng trong phiên bản Android bánh gừng Gingerbread thì con số này đã tăng lên trên gấp 2 lần. Android 2.3 bây giờ đã hỗ trợ đến 57 ngôn ngữ trên thế giới, bao gồm cả tiếng Ả Rập, tiếng Việt, Thái ...

Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ:

 • Arabic, Egypt (ar_EG)
 • Arabic, Israel (ar_IL)
 • Bulgarian, Bulgaria (bg_BG)
 • Catalan, Spain (ca_ES)
 • Czech, Czech Republic (cs_CZ)
 • Danish, Denmark(da_DK)
 • German, Austria (de_AT)
 • German, Switzerland (de_CH)
 • German, Germany (de_DE)
 • German, Liechtenstein (de_LI)
 • Greek, Greece (el_GR)
 • English, Australia (en_AU)
 • English, Canada (en_CA)
 • English, Britain (en_GB)
 • English, Ireland (en_IE)
 • English, India (en_IN)
 • English, New Zealand (en_NZ)
 • English, Singapore(en_SG)
 • English, US (en_US)
 • English, Zimbabwe (en_ZA)
 • Spanish (es_ES)
 • Spanish, US (es_US)
 • Finnish, Finland (fi_FI)
 • French, Belgium (fr_BE)
 • French, Canada (fr_CA)
 • French, Switzerland (fr_CH)
 • French, France (fr_FR)
 • Hebrew, Israel (he_IL)
 • Hindi, India (hi_IN)
 • Croatian, Croatia (hr_HR)
 • Hungarian, Hungary (hu_HU)
 • Indonesian, Indonesia (id_ID)
 • Italian, Switzerland (it_CH)
 • Italian, Italy (it_IT)
 • Japanese (ja_JP)
 • Korean (ko_KR)
 • Lithuanian, Lithuania (lt_LT)
 • Latvian, Latvia (lv_LV)
 • Norwegian-Bokmol, Norway(nb_NO)
 • Dutch, Belgium (nl_BE)
 • Dutch, Netherlands (nl_NL)
 • Polish (pl_PL)
 • Portuguese, Brazil (pt_BR)
 • Portuguese, Portugal (pt_PT)
 • Romanian, Romania (ro_RO)
 • Russian (ru_RU)
 • Slovak, Slovakia (sk_SK)
 • Slovenian, Slovenia (sl_SI)
 • Serbian (sr_RS)
 • Swedish, Sweden (sv_SE)
 • Thai, Thailand (th_TH)
 • Tagalog, Philippines (tl_PH)
 • Turkish, Turkey (tr_TR)
 • Ukrainian, Ukraine (uk_UA)
 • Vietnamese, Vietnam (vi_VN)
 • Chinese, PRC (zh_CN)
 • Chinese, Taiwan (zh_TW)

Tham khảo: Android 2.3 Locales
Chủ đề tương tự: