Chúng ta đã nghe 1 thông tin cực tốt từ Andy Rubin tại hội nghị Dive Into Mobile mới diễn ra và Notion Ink cũng đã chứng thực thông tin hệ điều hành Android Gingerbread sẽ chính thức xuất hiện vào ngày mai 6/12. Theo CEO Rohan Shavran của hãng này phát biểu, đây là 1 ngày đặt vệ cho hệ điều hành Android và sự tích hợp giao diện Eden UI với phiên bản Android 2.3.

Trích: "6/12 là 1 ngày đặt biệt khác dành cho hệ điều hành Android và bạn sẽ tìm ra được Notion Ink làm việc nhanh như thế nào (Eden cực kỳ tương thích với Android 2.3)"

Tham khảo: Droid-life, Notion Ink, Androinica


Chủ đề tương tự: