Google đã khá êm lặng khi tiến hàng nâng cấp kho ứng dụng Android Market cho 1 số chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Sau khi nâng cấp phần mềm thì người dùng sẽ thấy 1 số tab mới xuất hiện khi xem bất kỳ ứng dụng nào đó. Một số tab như "Similar" đã xuất hiện trên Droid X, trong khi HTC EVO 4G thì xuất hiện tab "Related" và nhiều tab khác cũng xuất hiện.

Chúng tôi cũng chưa nhận thấy bất kỳ thông tin liên quan nào đến vấn đề này, nhưng có thể đăng là 1 tính năng mới sẽ xuất hiện trên những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android 2.3. Trong đoạn video trình giới thiệu tính năng Google Voice Search của Google Hong Kong trên chiếc điện thoại Nexus One đang sử dụng hệ điều hành Gingerbread cũng xuất hiện những tab mới này.

Tham khảo: Androicentral
Chủ đề tương tự: