Bắt đầu từ hôm nay, những nhà phát triển ứng dụng phải khai báo nhóm người dùng được phân loại theo độ tuổi được phép sử dụng ứng dụng của họ trước khi đăng tải lên kho ứng dụng Android Market. Việc phân loại được Google chia làm 4 với các nhóm người dùng Mature (người trưởng thành), nhóm Teen (từ 12 đến 19 tuổi), nhóm trẻ em Pre-Teen (dưới 12 tuổi) và nhóm dành cho tất cả mọi người.

Google cũng công bố những ví dụ đơn giản giúp nhà phát triển ứng dụng dễ dàng tự mình phân loại những ứng dụng của mình phát triển nên như sau:

  • Những ứng dụng liên qua đến các vấn đề tài liệu về rượu, thuốc lá, thuốc hoặc hướng dẫn sử dụng điều được đánh giá ở mức Teen hoặc cao hơn. Những ứng dụng dùng để tiêu thụ hoặc mua bán thuốc, rượu, thuốc lá sẽ được đánh giá là mức dành cho người trưởng thành. Các ứng dụng bất hợp phát nhầm vào nhóm người dùng vị thành niên sẽ bị loại khỏi Android Market.
  • Các ứng dụng, game có liên quan đến cờ bạc sẽ được đánh giá là mức dành cho Teen trở lên. Các ứng dụng cờ bạc thật sự không được chấp nhận trên Android Market.
  • Các ứng dụng có những lời nói, diễn văn phê phán hay khiêu khích 1 ai đó sẽ không được phép có mặt trên Android Market. Các ứng dụng có nội dung kích động sẽ được đánh giá là từ mức Teen trở lên.
  • Những ứng dụng không đòi hỏi vị trí của người dùng được đánh giá là mức dành cho mọi người. Những ứng dụng yêu cầu truy cập vị trí của người dùng được đánh giá mức Pre-Teen trở lên. Những ứng dụng có khả năng cho phép đăng tải hoặc chia sẽ vị trí của người dùng thì được đánh giá từ mức Teen trở lên.
  • Những ứng dụng bao gồm chủ đề có nội dung thô tục hay hài hước thô tục châm biếm được đánh giá mức Teen trở lên.
  • Những ứng dụng có chứa tài liệu thanh khảo về tình dục được đánh giá từ mức Teen trở lên. Các ứng dụng chuyên về nội dung này được đánh giá mức trưởng thành trở lên. Các ứng dụng khiêu dâm điều bị từ chối.
  • Những ứng dụng không lưu trữ thông tin hoặc cho phép giao tiếp của người dùng điều được đánh gia là dành cho tất cả mọi người. Những ứng dụng tập trung vào việc cho phép người dùng có thể giao tiếp với người khác được đánh giá là mức Teen trở lên.
  • Những ứng dụng có video phim hoạt hình hoặc phim bạo lực nhẹ được đánh giá từ mức Pre-Teen trở lên. Những ứng dụng có mức bạo lực mạnh được đánh giá mức Teen trở lên. Những ứng dụng có mức độ đồ họa bạo lực cao sẽ dành cho người trưởng thành. Các ứng dụng liên quan đến bạo lực thật sự sẽ bị từ chối.


Tham khảo: Google & Droid-life


Chủ đề tương tự: