Nhà mạng Verizon của Mỹ lại tiếp tục trò chơi chỉnh sửa điện thoại trong đoạn video quảng cáo Snowbot của mình. Ban đầu đoạn video này dùng để quảng cáo cho 2 chiếc điện thoại Droid X và Droid 2, nhưng sau đó chiếc điện thoại Droid Pro đã được thay cho Droid X. Và hôm nay đoạn video quảng cáo này đã thay Droid 2 thành chiếc điện thoại Droid 2 Global.Tham khảo: Verizon


Chủ đề tương tự: