Cuộc chiến của Apple và Google quả là không đội trời chung, điều này cũng đã ảnh hưỡng đến nhiều nhà phát triển ứng dụng, game ... Mới đây Apple đã thẳng tay từ chối ứng dụng giúp xem tạp chí "Android Magasinet" khỏi kho ứng dụng App Store của mình. Android Megasinet là tạp chí của công ty truyền thông Mediaprovider và chỉ dành nói về hệ điều hành Android của Google nên Apple sẽ không thích tí nào.

Giám đốc điều hành phát triển quan hệ toàn cầu của Apple, ông Richard đã thẳng thắn trả lời rằng: "Bạn có biết ... tạp chí của bạn ... chỉ nói về Android... Chúng tôi không thể để nói lên kho ứng dụng App Store".

Tham khảo: mediawatch

Chủ đề tương tự: