Google đã tiến hành thay đổi tính sách về đồ họa của ứng dụng dành cho những nhà phát triển ứng dụng Android. Những yêu cầu mới này nhầm hỗ trợ cho hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread và 3.0 Honeycomb sắp tới với yêu cầu về độ phân giải cao hơn.

Cụ thể, những nhà phát triển ứng dụng muốn tải lên những ứng dụng mới của mình phải cung cấp thêm những thông tin mới:

  • Icon ứng dụng tăng độ phân giải lên thành 512w x 512h 24 bit ảnh PNG hoặc JPG.
  • Ảnh đồ họa của ứng dụng tăng độ phân giải lên 1024w x 512h 24 bit ảnh PNG hoặc JPG.
  • Có thể thêm link video giới thiệu đã được up lên YouTube.
Chủ đề tương tự: