Trong 1 thông báo gửi đến cho những dùng, nhóm phát triển Android Market đã thông báo việc bảo trình và nâng cấp kho ứng dụng này vào ngày mai 18/11. Việc nâng cấp sẽ tiến hành trong khoản 6 tiếng đồ hồ tính từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo giờ chuẩn thái bình dương (Pacific Standard Time). Còn nhớ vào ngày hôm qua, Google CEO Eric Schmidt đã nói rằng hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread sẽ đến vào 1 vài tuần nửa nên việc nâng cấp này nhằm tương thích với hệ điều hành mới này.

Trích thông báo:
Hello,
We’re writing to inform you about a planned service outage impacting Android Market that requires your attention.
We plan to perform maintenance on the Android Market Developer Console on Thursday 18 November 2010 from 10AM to 4PM Pacific Standard Time. During this time, there will be view-only access to the Developer Console at http://market.android.com/publish. You will be able to view your list of applications and error reports; however, you will not be able to upload new apps or make updates to existing apps. The publish status of your applications and use of the Android Market app on phones should not be impacted.
Thanks, and we appreciate your patience while we work to improve Android Market.
Regards,
The Android Market Team


Chủ đề tương tự: