Theo báo cáo tình hình những phiên bản hệ điều hành Android mới công bố đã cho thấy, phiên bản hệ điều hành Android Jelly Bean tiếp tục tăng nhẹ mức thị phần từ 59,1% lên 60,7%. Phiên bản Kit Kat mới nhất cũng chỉ khiêm tốn tăng thêm 0,4% thị phần lên 1,8% tính đến ngày 4/2. Trong đó thì thị phần của phiên bản Android Ice Cream Sandwich lại có mức giảm nhẹ xuống còn 16,1% thay cho 16,9% của tháng rồi, còn phiên bản 2.3 Gingerbread cũng giảm nhẹ xuống còn 20%, tức đã mất đi 1,2% so với tháng trước đó. Chỉ riêng phiên bản Honeycomb và Froyo thì vẫn giữ nguyên mức thị phần lần lượt là 0,1% và 1,3%.

Tham khảo: Android


Chủ đề tương tự: