Như đã có thông báo trước đó, Google sẽ có một vài sự thay đổi của kho ứng dụng PlayStore phù hợp hơn dành cho những thiết bị là máy tính bảng (tablet) và những thay đổi này đã bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, khi người dùng truy cập kho ứng dụng PlayStore trên tablet sẽ thấy những ứng dụng đã được tối ưu cho tablet được hiển thị mặc định. Những ứng dụng không phù hợp cho tablet thì sẽ xuất hiện theo dòng chú thích được thiết kế dành cho phone. Với động thái này, Google đang muốn những nhà phát triển ứng dụng tập trung hơn cho việc thiết kế lại ứng dụng của mình để chạy tốt hơn trên tablet. Hãng Google cũng đưa ra những hướng dẫn tùy chỉnh dành cho nhà phát triển ứng dụng trong Developer Console/ tablet optimization tips.

Tham khảo: Android Developers


Chủ đề tương tự: