Sau khi tuần trước Google đã tích hợp phương thức thanh toán qua tài khoản Paypal cho tất cả những nhà phát triển ứng dụng. Trang Androidcentral dẫn nguồn tin cho biết rằng, phương thức thanh toán qua Paypal để mua ứng dụng và game trên Android Market sẽ bắt đầu xuất hiện vào ngày mai 2/11.

Tuy nhiên, chúng tôi hoài nghi đôi chúng về ngày tích hợp này. Trong khi cả 2 công ty Paypal và Google điều chưa đưa ra thông báo chính thức mà ngày tích hợp theo tin đồn chỉ còn 1 ngày nửa. Có quá gấp cho việc này không ?

Tham khảo: Androidcentral


Chủ đề tương tự: