Theo Blog Twitter của nhóm phát triển hệ điều hành Android cho biết, họ đã phải ngừng hoạt động của kho ứng dụng Android Market trong vài giờ để khắc phục 1 số lỗi phát sinh . Tuy nhiên, họ không cho biết những vấn đề gì đã được khắc phục trong lần ngừng hoạt động này.
Tham khảo: Blog Twitter Google Android


Chủ đề tương tự: