Kể từ tháng 9 vừa rồi, hãng Google đã đưa vào hoạt động công nghệ tìm kiếm siêu tốc Google Search Instant cho trang web dành cho desktop của mình nhưng hôm nay phiên bản beta của công cụ tìm kiếm siêu tốc này đã đến với 1 vài chiếc điện thoại Android.

1 vài chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android khi vào trang web của Google đã xuất hiện theo dòng chú thích bật công cụ tìm kiếm siêu tốc Instant (beta) lên. Người dùng chỉ việc nhấn vào dòng chử "Turn off" thì Google sẽ chính thức bật nó lên.

Tuy nhiên không phải chiếc điện thoại nào cũng có mai mắn này, ban đầu chúng tôi đã thấy Motorola Droid X, Incredible đã có thể sử dụng được nó.

Tham khảo: Droid-life


Chủ đề tương tự: