Trong 1 thông báo ngắn gọn trên Blog Twitter của mình, nhóm phát triển Android đã cho biết hiện nay kho ứng dụng trực tuyến Android Market đã có trên 100.000 ứng dụng và trò chơi. Đây được xem là con số chính xác khi loại trừ những ứng dụng là theme dành cho Android.

Trong 4 tháng vừa rồi, số ứng dụng mới được đưa lên Android Market vẫn giữ mức điều khoản 17.000 ứng dụng và game mới mõi tháng. Với con số ứng dụng này thì Android Market vẫn còn thua 2/3 số ứng dụng và game so với AppStore của Apple nhưng bù lại số ứng dụng miễn phí trên Android Market nhiều hơn.

Tham khảo: AndroidDev


Chủ đề tương tự: