Trong cuộc chiến với hãng Samsung Hàn Quốc thì Apple tiếp tục niếm thêm trái đắng. Cơ quan cấp bằng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã tuyên bố bác bỏ bằng sáng chế "pinch-to-zoom" nổi bật của Apple trong cuộc chiến với hãng Samsung Electronics. 21 trường hợp trong bằng sáng chế cảm biến đa điểm dùng 2 ngón tay của Apple đã bị vô hiệu hóa toàn bộ nhưng Apple cho biết sẽ kháng cáo quyết định này ở cấp cao hơn. Trong số này có 8 trường hợp mà Apple đã sử dụng để kiện hãng Samsung dẫn đến kết quả bồi thường 1,05 tỷ USD trước đó. Hãng Samsung cho biết, 21/24 chiếc smartphone và tablet của hãng đã bị tuyên vi phạm oan 8 trường hợp này trong bằng sáng chế 7.844.915 nên yêu cầu tòa phải xem xét lại vụ kiện. 8 trường hợp trong bằng sáng chế trên vốn đã được cấp trước đó trong bằng sáng chế 7.724.242 của Daniel W. Hillis và Bran Ferren.

Tham khảo: PC World


Chủ đề tương tự: