Mặc dù đã giới thiệu từ hội nghị Google I/O 2013 nhưng mãi đến nay thì giao diện mới dành cho website PlayStore mới thật sự được thay đổi. Bộ giao diện mới này cũng với những icon lớn, những card thông tin giới thiệu ứng dụng tương tự phiên bản ứng dụng PlayStore 4+ trên thiết bị. Những menu Apps, Movies & TV, Music, Books, Magazines và Devices... sẽ được bố trí bên trái, tính năng Wishlists được bổ sung hiển thị trên webstore. Tuy nhiên, người dùng không còn tìm thấy tùy chọn cho phép tháo bỏ ứng dụng và không còn thấy phân loại những ứng dụng cài trên một thiết bị cụ thể.

Tham khảo: Google Play


Chủ đề tương tự: