Sau khi bị người dùng phản ứng vì bỏ đi tính năng chia sẽ vị trí giữa bạn bè và duyệt bản đồ ngoại tuyến không cần mạng theo cách khác, Google đã phải thay đổi ứng dụng Google Maps theo hướng tích cực hơn. Theo đó thay vì phải gỏ từ khóa "OK Maps" vào ô tìm kiếm để lưu lại bản đồ một khu vực nào đó đang xem thì nay đã xuất hiện thêm nút nhấn "Make this map area available offline" để thuận lợi hơn cho người sử dụng. Ngoài ra thì còn xuất hiện thêm nút "Where’s Latitude?" trong menu trái để hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng này thông qua Google+. Riêng tính năng dẫn đường đã bổ sung thêm 19 quốc gia mới bao gồm nhiều nước tại Châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Philippines.

Chủ đề tương tự: