Sau khi thử nghiệm một thời gian thì hôm nay, Google đã chính thức cho phép tất cả những nhà phát triển ứng dụng có thể trả lời trực tiếp các góp ý của người dùng cho các ứng dụng của họ trên kho ứng dụng Google PlayStore. Tính năng này khá hữu ích cho cả nhà phát triển và người dùng khi có sự trao đổi thông tin liên quan đến ứng dụng, người dùng sẽ được giải đáp các thắc mắc về ứng dụng một cách tốt hơn trực tiếp mà không cần phải liên hệ qua email như trước. Nếu bạn là nhà phát triển thì đã có thể truy cập vào Google Play Developer Console để tìm hiểu tính năng này và bắt đầu trả lời các góp ý từ người dùng trên những ứng dụng của mình.

Tham khảo: Android Developers


Chủ đề tương tự: