Nhầm hỗ trợ nhiều nước được phép mua ứng dụng hơn, Google đã tiến hành nâng cấp phần mềm Android Market mới cho nhiều dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android 2.1 trên thị trường. Việc nâng cấp này sẽ mất của người dùng từ 5 đến 7 phút. Theo trang Blog của Android thì người dùng chỉ cần khởi động ứng dụng Android Market lên thì chương trình sẽ tự động quay trở lại màn hình Home sẽ sẽ tiến hàng nâng cấp. Sau quá trình này thì người dùng sẽ có phần mềm Android Market mới.

Đầu tiên những chiếc di động Milestone của Motorola sẽ được nâng cấp trước. Sau khi nâng cấp thì Android Market cũng được bộ xung thêm tính nâng tự động nâng cấp phần mềm như trên Android 2.2.

Việc nâng cấp này chỉ dành cho những chiếc di động được bán tại những thị trường hỗ trợ mua ứng dụng trên Android Market mới được bổ sung thêm.

Tham khảo: Android Blog, Droid-life


Chủ đề tương tự: