Không chỉ mất tại Mỹ, một tòa án tại Đức mới đây cũng tuyên bố chấm dứt hiệu lực bằng sáng chế slide-to-unlock mà Apple vẫn thường đem ra kiện các đối thủ trong những năm gần đây. Phán quyết này được đưa ra bởi Bundespatentgericht một tòa án liên bang bằng sáng chế của Đức và là một chiến thắng nữa cho 2 hãng Samsung Electronics và Motorola Mobility vốn bị Apple kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế này. Tòa án đã cho rằng, Apple đã không thể đáp ứng được các yêu cầu kỷ thuật cần thiết để được công nhận bằng sáng chế này. Tuy nhiên, Apple có thể kháng cáo quyết định này lên một tòa án cấp cao hơn Bundesgerichtshof.

Tham khảo: NetworkWorld


Chủ đề tương tự: