Sau khi Google đưa sếp bộ phận Chrome là ông Sundar Pichai sang quản lý nhóm phát triển hệ điều hành Android và trợ lý giọng nói Google Now được đưa lên trình duyệt web Chrome thì đã xuất hiện những tin đồn về khả năng Google sẽ cho hợp nhất 2 nền tảng Chrome và Android lại. Tuy nhiên tin đồn này đã bị bác bỏ bởi chủ tịch của Google là ông Eric Schmidt. Ông cho biết tại hội nghị Big Tent đang diễn ra tại Ấn Độ rằng, 2 nền tảng này vẫn riêng biệt nhưng có thể sẽ có nhiều chồng chéo về tính năng. Ngoài ra, ông cũng bác bỏ những tin đồn về khả năng ông sẽ rời khỏi Google và cho biết "Google vẫn là nhà của tôi".

Tham khảo: Reuters


Chủ đề tương tự: